กรมท่าอากาศยานตรวจเข้มป้องกันโรคปอดอักเสบระบาด

กรมท่าอากาศยานเตรียมพร้อมมาตรการตรวจเข้มป้องกันโรดปอดอักเสบระบาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานกระบี่

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันสถานการณ์โรคปอดอักเสบระบาด สำหรับท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามา โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ โดยมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดกระบี่ ซึ่งรับผิดชอบด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ ,สาธารณสุขจังหวัดกระบี่,สายการบิน,หอบังคับการบินกระบี่,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่,ศุลกากรกระบี่, ด่านตรวจพืช,ด่านตรวจสัตว์ป่า,ด่านอาหารและยาและตัวแทนทุกกลุ่มงานท่าอากาศยานกระบี่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องจากท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินเดินทางจากเมือง Wuhan ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ จากการประชุม กรมท่าอากาศยานได้ ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ อำเภอ จังหวัด และประเทศ (รพ./สสจ./สคร.) เพื่อเตรียมพร้อม รวมถึงเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นและเตรียมพร้อมห้อง Negative Pressure, ทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง เตรียม พร้อมติดตั้ง Thermo Scan เพื่อคัดกรองโรค ผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่บินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ตามจุดที่กำหนด ณ ช่องทางเข้าออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินและหากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้ และเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ห้ามอนุญาตให้ผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่อง เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เมื่อมีโรคติดต่อในอากาศยานต่อไป