กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียน

กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียนโดยมุ่งเป้าไปที่การดึงดูดชาวต่างชาติให้ได้รับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร. ประดิษฐ์สินธรวรรณ์กล่าวว่าในโครงการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รายสัปดาห์ของรัฐบาลว่า “รัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับผู้คน” ว่ารัฐบาลกำลังเตรียมประเทศให้กลายเป็นศูนย์สุขภาพและการแพทย์ของอาเซียน

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ 14 พันล้านบาทและดึงดูดมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี ระยะเวลาของวีซ่าทางการแพทย์ที่อนุญาตให้เดินทางได้รับอนุญาตให้ขยายจาก 30 วันเป็น 90 วันโดยอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางพร้อมกับผู้ป่วยรายหนึ่งรายหนึ่งตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด วีซ่าดังกล่าวได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในตะวันออกกลางแล้วและจะได้รับวีซ่าสำหรับผู้ที่มาจากประเทศสแกนดิเนเวีย