ความจำเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์

การลดลงของความกว้างของกิจกรรมคลื่นช้าในระหว่างการนอนหลับลึกของ NREM นั้นเกี่ยวข้องกับเบต้า – อะไมลอยด์จำนวนมากในสมองและความจำเสื่อม เมื่อรวมกับการค้นพบใหม่เหล่านี้ผลลัพธ์ก็ช่วยระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นไปได้สำหรับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในภายหลัง เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการหยุดชะงักของการนอนหลับเป็นปัจจัยที่ประเมินค่าไม่ได้

ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และความจำเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ แน่นอนว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง: พันธุกรรมการอักเสบความดันโลหิตสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นผู้เล่นใหม่ในพื้นที่นี้และผู้เล่นใหม่เรียกว่าการนอนหลับไม่เพียงพอ จังหวะของสมองนั้นถูกบันทึกในคืนเดียวแปดชั่วโมงในห้องทดลองของวอล์คเกอร์ UC Berkeley ซึ่งในช่วงเวลานั้นอาสาสมัครส่วนใหญ่ 31 คนสวมหมวกที่มีขั้วไฟฟ้า 19 อันซึ่งบันทึกอิเลคโตรโฟแกรม (EEG) ก่อนหน้านี้ทุกคนเคยมีการสแกนสมองเพื่อประเมินภาระของพวกเขาของเอกภาพและเบต้า – อะไมลอยด์ที่ทำโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์