ความสามารถของเซลล์ต้นกำเนิด

โครงสร้างที่ชัดเจนของร่างกายเลี้ยงลูกด้วยนมจะได้รับการจัดตั้งขึ้นไม่นานหลังจากที่ฝังตัวอ่อนไว้ในมดลูก ที่หลัง ด้านหลังแกนกลางและด้านข้างของร่างกายของร่างกายจะถูกจัดอยู่ภายใต้การควบคุมของเครือข่ายยีนที่ประสานการถอดความดีเอ็นเอในพื้นที่ต่างๆของตัวอ่อน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจนีวา (UNIGE) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร

และสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศโลซาน (EPFL) ได้รายงานถึงความสามารถของเซลล์ต้นกำเนิดจากหนู mouse ในการผลิตตัวอ่อนปลอมที่มีสมรรถนะคล้ายคลึงกัน สร้างขึ้นจากประมาณ 300 เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนเท่านั้นโครงสร้างเหล่านี้เรียกว่า gastruloids แสดงคุณลักษณะการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับส่วนหลังของตัวอ่อนอายุตั้งแต่ 6 ถึง 10 วัน การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารNatureแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 แกนตัวอ่อนหลักเกิดขึ้นตามการแสดงออกของยีนเช่นเดียวกับตัวอ่อน Gastruloids จึงมีศักยภาพในการศึกษาขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวอ่อนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกติหรือทางพยาธิวิทยา