ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การสื่อสารระหว่างเซลล์หัวใจและช่วยให้มีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษาที่เป็นเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีอิทธิพลต่อวิธีที่เซลล์อ่านข้อความทางพันธุกรรมเพื่อสร้างโปรตีนและสร้างโครงสร้างเซลล์ที่สำคัญรวมถึงช่องทางที่เชื่อมโยงเซลล์ของหัวใจด้วยไฟฟ้าเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการหดตัวอย่างประสานงาน

และการสูบฉีดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับชีววิทยาเคยเป็นเรื่องตรงไปตรงมาเหมือนข้อความที่นี่สร้างโปรตีนควบคุมแบบไดนามิกถ้าเซลล์ถูกตรึงเครียดข้อความนั้นจะอ่านแตกต่างกันไป การใช้วิธีการตรวจวัดระดับข้อความหรือระดับของ RNA แบบดั้งเดิมในเซลล์ระหว่างความเครียดหรือความชราคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็น เรามุ่งเน้นไปที่ว่าภูมิภาคที่ไม่ได้รับการแปลสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรในระหว่างที่เกิดความเครียดและวิธีการที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่เซลล์อ่านข้อความ