ตรวจสอบรากฐานของเส้นประสาท

สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบก็ไม่มีผลเหมือนกับเสียงสีขาว กับพื้นหลังของเสียงสีขาวอย่างต่อเนื่องได้ยินเสียงบริสุทธิ์แม้จะกลายเป็นได้อย่างแม่นยำมากขึ้นการพัฒนาต่อไปของประสาทหูเทียม แม้จะมีความสำคัญของการได้ยินในการสื่อสารของมนุษย์เรายังเข้าใจน้อยมากว่ามีการรับรู้สัญญาณเสียงและวิธีการประมวลผลเพื่อให้เราเข้าใจมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่ายิ่งเราแยกแยะรูปแบบเสียงได้ชัดเจน

การได้ยินของเราก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่สมองจะจัดการแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องน้อยลงได้อย่างไร โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนจากพื้นหลังตรวจสอบรากฐานของเส้นประสาทการรับรู้เสียงและการเลือกปฏิบัติทางเสียงในสภาพแวดล้อมเสียงที่ท้าทาย จุดสนใจอยู่ที่การวิจัยเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองสมองหู นั่นคือพื้นที่ของสมองที่ประมวลผลการกระตุ้นทางเสียง รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการวัดในสมองของเมาส์