ฟิลิปปินส์กล่าวหาเรือประมงจีนกว่า 200 ลำในทะเลจีนใต้ทำผิดกฎหมาย

กระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์วันนี้ว่า เรือประมงจีนกว่า 200 ลำที่ลอยลำอยู่ใกล้เกาะที่ฟิลิปปินส์ครอบครองในทะเลจีนใต้กระทำผิดกฎหมายและละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์อย่างชัดเจน

แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์มีขึ้นหลังจากไม่กี่วันก่อนเพิ่งยื่นประท้วงทางการทูตต่อจีน ฟิลิปปินส์เฝ้าจับตาเรือประมงจีนกว่า 200 ลำใกล้เกาะถิตูในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมา และว่า หลายครั้งพบว่าเรือเหล่านั้นจอดอยู่โดยไม่ได้มีการจับปลาแต่อย่างใด นอกจากฟิลิปปินส์และจีน ยังมีบรูไน มาเลเซีย ไต้หวัน และเวียดนามที่อ้างอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือสำคัญ แถลงการณ์ของฟิลิปปินส์ยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ เนื่องจากจะทำให้เกิดความตึงเครียด ไม่ไว้วางใจ และไม่แน่นอน อีกทั้งยังเป็นการคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วย