ศาลสั่งจำคุกอดีตเจ้าคุณธงชัยวัดสระเกศฯ 36 เดือน คดีเงินทอนวัด 69 ล้าน

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายพนม ศรศิลป์ อดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายธงชัย สุขโขอดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรองและอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม กับพวก เป็นจำเลยที่ 1-5 เป็นจำเลย ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และข้อหาอื่นจากกรณีระหว่างวันที่ 29 ต.ค.58 – 22 ก.ค.59 พวกจำเลย ได้เบียดบังเอาเงินงบประมาณ ของสำนักงาน พศ.ประจำปี 2559 จำนวน 69,700,000 บาท ไปเป็นประโยชน์ของตน โดยใช้ ‘วัด’ เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรับโอนเงิน ด้วยการให้ ‘วัด’ โดยเจ้าอาวาส เสนอโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนที่เบียดบังมา จากที่ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 37,200,000 บาท และโครงการศูนย์กลางเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา จำนวน 32,500,000 บาท ซึ่งวัดสระเกศฯ ได้รับอนุมัติเงินไปเพียงวัดเดียว