ออสเตรเลียประกาศยกเลิกค่าปรับยืมหนังสือห้องสมุดทำผู้คนแห่มาคืนเพียบ

ออสเตรเลียสั่งยกเลิกค่าปรับผู้ที่คืนหนังสือจากบรรดาห้องสมุดในเขตเมืองหลวงช้ากว่ากำหนด หลังพบว่าหลายๆ เมืองที่ยกเลิกค่าปรับก่อนหน้านี้มีคนมาคืนมากขึ้นรัฐบาลออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีหรือเอซีทีเขตปกครองซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของออสเตรเลีย ประกาศยกเลิกค่าปรับหนังสือห้องสมุดในเอซีที การยกเลิกค่าปรับนี้และยกโทษค่าปรับหนังสือที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมด

ให้ผู้ที่ยังค้างอยู่ด้วยในปัจจุบันเขตเอซีทีมีประชากรค้างชำระค่าปรับการยืมหนังสือเกินกำหนดกว่า 24,000 คน มีรายการค่าปรับค้างชำระกว่า 47,000 รายการ รวมแล้วเป็นเงิน 1.86 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียการค้างชำระนานที่สุดคือ 15 ปีและมีผู้ค้างชำระเงินสูงสุด 4,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งค่าปรับหนังสืออยู่ที่วันละ 25 เซนต์ สำหรับระบบใหม่จะเป็นการระงับผู้ที่ยืมหนังสือไปเกินกำหนด ไม่ให้ยืมหนังสือเล่มใหม่และรวมถึงห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของห้องสมุดจนกว่าจะคืนหนังสือ แอนดรูว์ บาร์ หัวหน้ารัฐมนตรีออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะกระตุ้นให้คนมาใช้ห้องสมุดกันมากขึ้น