เตือนอย่าเพิ่งวางใจแม้โรคปอดอักเสบอู่ฮั่นไม่ใช่ซาร์สหรือไข้หวัดนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนสาธารณชนอย่าเพิ่งวางใจ แม้ทางการจีนยืนยันว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ทางตอนกลางของจีนไม่ใช่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือโรคไข้หวัดนก

นักจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยฮ่องกงเรียกร้องจีนแผ่นดินใหญ่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่นให้มากขึ้น ทั้งเรื่องอายุ เพศ สถานที่ต้องสงสัยติดเชื้อ และอาการ เนื่องจากมีสิ่งบ่งชี้ว่าไวรัสนี้อาจเริ่มจากการติดต่อจากสัตว์สู่คนเพราะโยงกับตลาดสดในเมืองอู่ฮั่น เขายกตัวอย่างไวรัสซาร์สที่เคยระบาดหนักในปี 2545-2546 ว่า มีต้นกำเนิดจากค้างค้าวที่แพร่เชื้อไปยังชะมด ก่อนแพร่ต่อมายังคน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงกล่าวว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้บ่งบอกว่าน่าจะอยู่ในตระกูลโคโรนาไวรัสที่ครอบคลุมถึงไข้หวัดธรรมดาและโรคซาร์ส และน่าจะติดต่อจากคนสู่คน ปัญหาอยู่ที่ว่าเป็นโรคติดต่อสูงหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่จะรู้ได้คือ ดูว่าคนในครอบครัวและเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อด้วยหรือไม่ทั้งที่ไม่ได้ไปตลาดที่ต้องสงสัยว่าเป็นจุดเริ่มต้นการระบาด

ทางการเมืองอู่ฮั่นเผยว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 59 คน จำนวนผู้ป่วยอาการหนักลดลงจาก 11 คนเหลือ 7 คน และกำลังสังเกตอาการผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด 163 คน ผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนสู่คน และกำลังหาทางจำแนกว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดใด ขณะที่ทางการฮ่องกงเผยว่า มีคนต้องสงสัยติดเชื้อ 21 คน ทั้งหมดมีประวัติไปเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย อย่างไรก็ดี ผลการตรวจชี้ว่า จนถึงขณะนี้ผู้ป่วยนอกจีนไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสในเมืองอู่ฮั่น รวมถึงผู้ป่วยหนึ่งรายในสิงคโปร์ด้วย ด้านสำนักงานองค์การอนามัยโลกในจีนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีข้อมูลจำกัดเกินกว่าจะสามารถชี้ถึงความเสี่ยงในภาพรวมของโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบชนิดดังกล่าว แต่ข่าวที่โยงไปถึงตลาดค้าส่งปลาและสัตว์มีชีวิตอาจชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสัตว์