แสนสิริ ประกันอัคคีภัย เรื่องน่ารู้ก่อนซื้อบ้าน

แสนสิริ ประกันอัคคีภัย เรื่องน่ารู้ก่อนซื้อบ้าน เวลาซื้อบ้านใหม่ มักจะมีประกันบ้านพ่วงเข้ามาด้วย เเละประกันที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ “ประกันอัคคีภัย” สำหรับมือใหม่อาจจะยังงงๆ ว่าในประกันนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง วันนี้เลยจะพาทุกคนรู้จักเจ้าประกันนี้ดูว่าคุ้มครองเรื่องอะไรได้บ้าง?

การทำประกันอัคคีภัยบ้านและการคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ไว้ดังนี้

✱ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง
จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิด จากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิดทุกชนิด ยานพาหนะหรือช้าง ม้า วัว ควาย ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากยานอวกาศ ภัยเนื่องมาจากน้ำ

✱ ความเสียหายทางอ้อม
เช่น ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหรือสารดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ดับไฟทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ ใกล้เคียงเปียกและเสียหาย หรือความเสียหายจากการพังบ้านหรือตะลุยทางเข้าไปดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ไปยืนบนหลังคา บ้านของผู้เอาประกันภัยเพื่อฉีกน้ำเข้าไปยังบ้านที่ถูกไฟไหม้ ทำให้กระเบื้องหลังคาแตกเสียหาย ความเสียหายจากควันหรือความร้อนจากไฟ หรือความเสียหายเนื่องจากกำแพง หรือชิ้นส่วนอาคารที่ถูกไฟไหม้หล่นทับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเสียหาย

นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว หากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมก็สามารถซื้อเพิ่มเติม โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้ ภัยที่สามารถขอซื้อเพิ่ม ได้แก่
– ภัยลมพายุ
– ภัยน้ำท่วม
– ภัยลูกเห็บ
– ภัยแผ่นดินไหว
– ภัยจากสังคม เช่น ภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน
– และภัยอื่นๆ เช่น ภัยจากควันที่เกิดจากเครื่องทำความร้อน และเครื่องปรุงอาหาร

ในการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ
1.แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
2.แบบการชดใช้ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่

หากกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น การกำหนดเงินเอาประกันภัยไว้คลาดเคลื่อน แต่ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (โดยผู้เอาประกันภัยไม่ตั้งใจ) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มความเสียหายที่แท้จริง แต่ถ้ากำหนดไว้ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริงแล้ว บริษัทจะนำเอาหลักการเฉลี่ยความเสียหายเข้ามาใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนต่ำว่า 70% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยแจ้งให้บริษัทที่ทำประกันอัคคีภัยไว้ทราบทันที พร้อมส่งหลักฐานและเอกสารภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดความเสียหาย โดยต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินที่เสียหายและ จำนวนเงินค่าเสียหายของทรัพย์สินนั้นอย่างละเอียด พร้อมกันนี้ต้องแสดงหรือจัดหาพยานหลักฐานต่างๆ ข้อพิสูจน์ และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ แม้หลังเกิดความเสียหายแล้วซากทรัพย์นั้นจะไม่มีมูลค่า เลยก็ตาม เพื่อหลักฐานแห่งความเสียหาย