LPN : 8 ขั้นตอนซื้อบ้าน – คอนโดฯ แบบผ่อนดาวน์

LPN : 8 ขั้นตอนซื้อบ้าน – คอนโดฯ แบบผ่อนดาวน์ ขั้นตอนการซื้อบ้านหรือคอนโดฯ โครงการใหม่ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ในกรณีที่ตัดสินใจซื้อจริงๆ จะได้ทราบว่าต้องทำอะไร หรือจะต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด แม้ว่าตอนซื้อโครงการก็ต้องบอกหรือแจ้งให้ผู้ซื้อทราบอยู่แล้วต้องการอะไรบ้าง แต่ก็น่าจะดีที่เราได้ศึกษาหาข้อมูลก่อนว่าโดยทั่วไปโครงการอื่นๆ มีกระบวนการหรือวิธีการเหมือนหรือต่างจากโครงการเราอย่างไรบ้าง ?

1.เลือกโครงการ ขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตัดสินใจซื้อ แต่เป็นหลักการทั่วไปสำหรับการเลือกที่อยู่อาศัย ที่เราควรได้หาข้อมูลไว้เพื่อเปรียบเทียบสัก 2-3 โครงการ หาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากบ้าน-คอนโดฯ เป็นสนค้าที่มีราคาแพง และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะตัดสินใจซื้อ เพียงแค่เห็นโครงการเดียว เพราะถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสผิดพลาดสูง

วิธีการเลือกก็แล้วแต่จะสะดวก บางคนก็ขับรถตระเวนดูในทำเลที่น่าสนใจ บ้างก็สอบถามหรือให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องแนะนำ หรืออาจจะค้นหาข้อมูล จากหนังสือหรือเว็บไซค์ต่างๆ แต่ไม่ว่าจะหาข้อมูลจากทางไหน ก่อนตัดสินใจซื้อเราควรเข้าไปดูที่ไซค์โครงการ ตั้งอยู่ที่ไหน ใกล้ไกลยังไง บ้านสร้างหรือยัง ฯลฯ

2.จองซื้อ/วางมัดจำ เมื่อตัดสินใจที่จะซื้อแล้วก็ต้องวางมัดจำ หรือเงินจองให้กับโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้โครงการเอาไปขายคนอื่น อาจจะเป็นเงิน 5,000 หรือมากกว่านั้น อยู่ที่โครงการจำกำหนดและขึ้นอยู่กับราคาขายบ้าน

3.ทำสัญญา โดยทั่วไปหลังจากวางเงินจอง 7-10 วัน โครงการก็จะจัดทำสัญญาซื้อขาย บางโครงการอาจจะยืดเวลาให้มากกว่านั้น ในวันนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน เท่าไรก็แล้วแต่โครงการ โดยทั่วไปแล้วเงินจอง และเงินทำสัญญาก็จะถูกคิดรวมเป็นส่วนหนึ่งของเเงินดาวน์

4. ผ่อนดาวน์ เมื่อทำสัญญากันเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ช่วงผ่อนดาวน์ มักจะใกล้เคียงกับเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อที่เวลาผ่อนดาวน์หมด บ้านก็จะสร้างเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งทั่วไป เงินดาวน์ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 10-20 % ของราคาเต็ม (รวมเงินจอง และเงินทำสัญญาด้วย)

5.ยื่นกู้ เมื่อบ้านก่อสร้างได้ 80-90% โครงการก็จะแจ้งให้ผู้ซื้อเตรียมเอกสาร เพื่อทำเรื่องกู้ (กรณีที่ไม่ซื้อเงินสด) ซึ่งทั่วไปโครงการจะมีธนาคารเป็นพันธมิตรกันนำมาเสนอเป็นตัวเลือกในการกู้ให้กับผู้ซื่อ เช่า กู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าที่ผู้ซื้อจะเดินไปกู้เอง หรือ ไม่ต้องจ่ายค่าประเมินบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะเป็นคนช่วยประสานงานในการกู้ เช่น ยื่นเอกสารให้ ติดตามผลการกู้

6. ตรวจรับงานก่อสร้าง ในระหว่างทำเรื่องกู้ธนาคาร ก็เป็นระยะที่บ้านใกล้เสร็จสมบูรณ์ โครงการก็จะแจ้งให้ไปตรวจรับบ้าน เพื่อที่เมื่อกู้เงินได้รับอนุมัติก็จะได้โอนกรรมสิทธิ์กันต่อไป โดยขั้นตอนการตรวจรับบ้านจะไม่มีระยะเวลาที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ Defect หรืองานที่ต้องแก้ไขว่ามากหรือน้อย ซึ่งขั้นตอนนี้ก็สำคัญโดยทั่วไปถ้าบ้านยังไม่เรียบร้อยมักไม่แนะนำให้รับโอน และอาจจะยุ่งยากมากในการซ่อม หรือแก้ไขภายหลัง

7.เซ็นสัญญากู้ เมื่อตรวจรับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องยื่นกู้ก็ผ่านแล้ว / ได้รับอนุมัติแล้ว ก็ต้องไปทำสัญญากู้อย่างเป็นทางการกับธนาคาร ซึ่งทั่วไปจะเซ็นสัญญากู้วันนัดโอน 1 วัน หรือจะเป็นวันเดียวกับวันโอนก็ได้

8.โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย ก็เป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะกระทำที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะเป็นการพบกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้ซื้อ โครงการ และธนาคาร ก็เป็นอันจบกระบวนการซื้อขายบ้าน